Sposób załatwiania spraw

Sprawy w Regionalnym ośrodku Edukacji Ekologicznej w Przysieku załatwiane są codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00 osobiście oraz telefonicznie.

Dane przydatne w załatwianiu spraw:
NIP: 879-26-36-573
REGON: 340802621
KRS: 0000370591

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy 77 9484 1150 2213 1302 2565 0001