Udostępnianie informacji

Utworzono: wtorek, 15, maj 2012 13:45
Poprawiono: środa, 13, czerwiec 2012 22:25
Opublikowano: wtorek, 15, maj 2012 13:45
Paweł Wiśniewski
Odsłony: 1384

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.