Organy spółki

Zarząd

    Paweł Wiśniewski - prezes zarządu

 

Rada Nadzorcza

    Maciej Czepiel - przewodniczący rady nadzorczej

    Dominik Koralewski - członek rady nadzorczej

    Jan Adamiak - członek rady nadzorczej

 

Zgromadzenie Wspólników

    Województwo Kujawsko-Pomorskie