Dochody i straty

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. w Przysieku.        
         
Rok obrotowy Wartość majątku trwałego w zł Przychody w zł Koszty działalności w zł Strata bilansowa w zł
2010 8 825 481,56 115 418,68 132 017,47 16 598,79
2011 8 854 486,08 2 833 558,96 3 205 385,10 371 826,14
2012 8 915 854,55 3 165 234,97 3 547 365,81 382 130,84
         
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały, iż strata bilansowa z lat 2010-2012 zostanie pokryta prognozowanym zyskiem w przyszłych latach obrotowych.